Hvilke undersøgelser skal jeg igennem som gravid?

Hvilke undersøgelser skal jeg igennem som gravid?

Det er en stor ting at blive gravid, hvilket bekræftes af den store mængder undersøgelser, som venter den kommende mor. Vil du vide mere om, hvilke undersøgeler du skal igennem som gravid, kan du danne dig et overblik i denne artikel.

I Danmark er vi rigtigt dygtige til at undersøge gravide og sørge for at graviditeten forløber roligt og trygt. Du vil derfor opleve, at du bliver indkaldt til adskillige scanninger, jordemoderkonsultationer og undersøgelser hos lægen. Nogle af disse er valgfrie, men vi anbefaler, at du tager imod al den hjælp, som du får tilbudt.

Undersøgelser under graviditeten

Nedenfor kan du læse om en række af de undersøgelser, som du skal til, når du er gravid. Vi tager forbehold for, at nedenstående forløb kan variere alt efter kommune og om man er første- eller flergangsfødende. Nedenstående kan dog bruges til at danne sig et overblik over, hvad man som udgangspunkt kan forvente af undersøgelser under graviditeten.

Uge 10 – Første undersøgelse hos lægen

Den første undersøgelse man skal til som gravid, er hos lægen. Denne undersøgelse drejer sig først og fremmest om at bekræfte, at man rent faktisk er gravid.

LÆS OGSÅ: Hvor hurtigt man kan man se, om man er gravid?

Lægen tester for graviditet ved en urinprøve, som foretages på klinikken og giver svar med det samme.

Derudover vil lægen stille en række spørgsmål til moderens generelle sundhed, sygdomshistorik, arvelige sygdomme i familien og lignende. Lægen vil også udregne din forventede terminsdato, men i første omgang er denne kun vejledende, da du vil få et mere præcist bud på din terminsdato ved nakkefoldsscanningen.

Slutteligt er det ved denne konsultation med din læge, at din vandrejournal oprettes.

Uge 12 – Nakkefoldsscanning

I uge 12 vil du få mulighed for at se dit barn for første gang. Ved denne scanning, som foregår på sygehuset, kan man blandt andet se følgende:

  • Om hjertet slår
  • Om det er mere end ét foster
  • Terminen udregnes
  • Risko for Downs syndrom m.m.

Nakkefoldsscanningen er et valgfrit tilbud, men det anbefales at du tager imod det, da det giver mulighed for at reagere på eventuelle komplikationer tidligt i forløbet.

Læs mere om nakkefoldsscanning her.

Reklame

Uge 15 – Jordemoder

Omkring uge 15 er det tid til første undersøgelse hos din jordemoder. Som regel mærker jordemoderen ikke på din mave allerede nu, da det endnu er for tidligt i graviditeten. I stedet vil I tale om forventninger til graviditeten og fødslen, ligesom du har mulighed for at stille spørgsmål.

Besøget hos jordemoderen er tiltænkt både mor og far.

Uge 18 – Misdannelsesscanning

Mellem uge 18 og 20 er det tid til misdannelsesscanning. Her vil du, ligesom ved nakkefoldsscanningen, blive scannet ved hjælp af ultralyd. Undersøgelsen forløber ligesom første scanning.

Ved misdannelsesscanningen vil fostret bliver undersøgt for misdannelser, ligesom moderkagens placering vil blive vurderet.

Er du interesseret i barnets køn, kan du typisk få det at vide ved denne undersøgelse. Det er dog ikke formålet med scanningen at fastslå barnets køn.

Uge 21 – Jordemoder

Barnet vil nu være stort nok til, at jordemoder kan mærke det i maven på mor. Hun vil derfor kunne fortælle dig mere om, hvordan barnet ligger og estimere barnets størrelse. Jordemoderen vil lytte til barnets hjertelyd, tage blodtryk og undersøge en urinprøve for protein og sukker.

Ligesom ved første konsultation kan du stille spørgsmål og tale om din gravditet.

Uge 25 – Læge

Det er tid til endnu et besøg hos lægen. Ved denne undersøgelse vil lægen spørge ind til dit helbred for at sikre sig, at graviditeten forløber problemfrit. Har du gener, kan lægen i nogle tilfælde hjælpe dig.

Lægen vil desuden tage en blodprøve, som vil blive undersøgt.

Uge 29 – Jordemoder

Endnu et besøg hos jordemoderen. Denne undersøgelse forløber i grove træk ligesom den foregående. Hjertelyden vil blive lyttet på, babys størrelse vil blive skønnet og dit blodtryk vil blive målt. Ligesom sidste gang skal du også have undersøgt en urinprøve.

LÆS OGSÅ: Hvornår vokser maven mest, når man er gravid?

Nu hvor du er kommet over halvvejs i din graviditet, har du måske spørgsmål til det videre forløb eller bekymringer om fødslen – disse kan du med fordel vende med din jordemoder.

Uge 32 – Læge

Hvis der ikke er nogle sundhedsmæssige komplikationer, vil denne konsultation hos lægen forløbe som den foregående.

Uge 35, 37, 39 og 41 – Jordemoder

Det er langt fra alle gravide, som når at besøge jordemoderen ved samtlige af disse planlagte undersøgelser – de fleste når nemlig at føde inden alle møderne med jordemoderen.