Vuggestue eller dagpleje

Vuggestue eller dagpleje - vi hjælper dig med at vælge

Vuggestue eller dagpleje – hvad skal jeg vælge?

Det er på ingen måde let at skulle vælge mellem vuggestue eller dagpleje. I artiklen her kan du blive klogere på fordele og ulemper ved de to muligheder og få svar på nogle af de mest udbredte spørgsmål, så du får lettere ved at træffe det rigtige valg.

Fordele og ulemper ved vuggestue

Fordele ved vuggestue

 • Flere voksne som kan tage sig af dit barn
 • Flere børn – flere nye venner og bekendstskaber
 • Lukker ikke ved sygdom
 • Mange andre børn i flere aldre, som dit barn kan spejle sig i og lære af
 • Typisk åbent i et større tidsrum end dagplejen
 • Uddannet pædagogisk personale
 • Vælges integreret institution, vil overgangen til børnehave bliver nemmere

Ulemper ved vuggestue

 • Flere børn og voksne barnet skal forholde sig til
 • Der kan være meget larm
 • Større risiko for sygdom
 • Nomeringen kan være et problem nogle steder – for få voksne til antallet af børn

Fordele og ulemper ved dagpleje

Fordele ved dagpleje

 • Mere roligt miljø med mindre støj
 • Kun én voksen som du og barnet skal forholde jer til
 • Lettere at få en opdateringen på dagen der er gået, fordi dagplejeren har været med hele vejen
 • Mere hjemligt
 • Ofte lettere at tage særlige hensyn til det enkelte barn
 • Dagpleje er som regel lidt billigere end vuggestue

Ulemper ved dagpleje

 • Færre børn at lege med og lære af
 • Begrænsede åbningstider
 • Ved sygdom eller ferie skal barnet passes i en gæstedagpleje
 • Dagplejeren har ikke nødvendigvis en pædagogisk uddannelse

Om vuggestuer

Der findes både store og små vuggestuer, både i forhold til fysisk størrelse og antallet af børn i institutionen. Børnene vil typisk være inddelt på stuer af mellem 8-16 børn. Der kan dog være forskel på hvordan de enkelte vuggestuer griber inddelingen an.

Integreret vuggestue

En vuggestue kan være integreret med en børnehave – det er det man kalder for en integreret institution – hvilket betyder at der er forbindelse mellem vuggestue og børnehave, som enten deler lokaler eller som regelmæssigt besøger hinanden.

Fordelen ved en integreret vuggestue er, at overgangen fra vuggestue til børnehave bliver knap så stor en omvæltning, fordi barnet allerede har kendskab til børnehaven og pædagogerne. Det betyder også, at et eventuelt yngre barn kan afleveres i vuggestuen, imens det store barn afleveres i børnehaven som ligger på samme adresse. Du slipper altså for at skulle aflevere dine børn to forskellige steder i byen.

Uddannet personale

I en vuggestue vil du møde uddannet personale i form af pædagoger og pædagogmedhjælpere, som alle har viden om barnets udvikling og behov. Den faglige viden er ofte en fordel, fordi pædagogerne lettere kan få dagligdagen til at fungere, ligesom personalet kan vurdere om barnet udvikler sig som det skal, eller om det har brug for særlig støtte og hjælp.

→ Lange åbningstider

Vuggestuer vil typisk have udvidede åbningstider, så du har mulighed for at aflevere tidligt om morgenen og hente sent om eftermiddagen.

Fordi der er flere ansatte i vuggestuen, kan dagligdagen tilrettelægges således, at der kan være bemanding i institutionen hele dagen, hvilket giver øget fleksibilitet for forældre med skæve arbejdstider.

Om dagplejer

I en dagpleje vil barnets dagligdag foregå hjemme i det private hos dagplejeren. Dagligdagen for barnet i dagplejen vil derfor minde mere om den barnet kender hjemmefra, hvilket kan gøre det mindre overvældende at være væk hjemmefra. Dagen kan gå med dagligdagsting som eksempelvis at bage boller, hjælpe med vasketøjet, lege i haven eller lignende.

→ Få børn i det daglige

I en dagpleje vil der typisk være mellem 3 og 5 børn. Normalvis har en dagplejer 4 børn hos sig, imens der er plads til et 5. barn som kan komme fra en anden dagpleje, hvor dagplejeren er syg. Få børn betyder umiddelbart mindre larm og færre mennesker barnet skal forholde sig til.

Når der ikke er så mange børn hjemme hos dagplejeren, nedsættes risikoen for spredning af sygdom, da flere børn er lig med flere potentielle smittebærere.

→ Ro i hverdagen

Fordi dagplejeren ikke har mere end maksimalt 5 børn hos sig ad gangen, vil tempoet og lydniveauet typisk være lidt levere end i en vuggestue, hvilket kan være en fordel for nogle børn.

→ Dagplejer kan være uddannet, men det er ikke et krav

En dagplejer kan sagtens være uddannet pædagog, men det er ikke noget krav. Nogle dagplejere kan have en særligt “dagplejer-uddannelse” og andre kan have taget kurser i pædagogik og lignende, for at få flere redskaber til det daglige.

I nogle kommuner findes der dagplejere med forskellige specialer. Det kan eksempelvis være en “allergi-dagpleje”, hvor dagplejeren har taget kurser i håndtering af børn med allergi og hvor hjemmet er særligt tilpasset behovene hos et barn med allergi.

→ Regelmæssig kontrol

Dagplejer har en tilsynsførende pædagog tilknyttet. Det vil sige en person med en pædagoguddannelse, som regelmæssigt kigger forbi dagplejen for at sikre sig, at alt går som det skal. Dagplejeren vil her have mulighed for at vende den nuværende situation og få faglige og kvalificerede råd fra den tilsynsførende.

Det er den tilsynsførende pædagogs opgave at sikre, at alle børn stimuleres og udvikles som de skal. Er der grund til bekymringer af den ene eller anden årsag, vil pædagogen kontakte forældrene og tage problemet derfra. Ligeledes vil forældre også have mulighed for at kontakte den tilsynsførende pædagog, hvis der er faglige spørgsmål som vedkommende skal forholde sig til.

→ Pasning ved sygdom

Hvis dagplejer bliver syg eller skal holde ferie, skal barnet passes i en anden dagpleje. Altså i et andet hjem og af en anden dagplejer.

Dagpleje eller vuggestue – det er ikke noget nemt valg

Nybagte forældre har ikke længe til at vænne sig til deres nye rolle, inden de skal til at tage den første store og afgørende beslutning for barnets fremtid: Vuggestue eller dagpleje?

Det er ikke noget nemt valg, især fordi der er fordele og ulemper ved begge pasningsordninger. Samtidig er det en beslutning som kommer til at have enorm indflydelse på barnets dagligdag og udvikling de næste 2-3 år, hvorfor frygten for at tage en forkert beslutning kan virke som en stopklods, der gør det mere eller mindre umuligt at vælge.

Det er heldigvis ikke nogen umulig beslutning – selvom det måske kan virke sådan – og du skal således nok komme til at kunne træffe et valg. I resten af artiklen her, vil vi forsøge at klæde dig tilstrækkeligt på, så du kan tage et kvalificeret, velovervejet og vigtigst af alt, rigtigt valg.

Tag udgangspunkt i dit barns personlighed

Ingen børn er ens og dit barns personlighed vil i høj grad have indflydelse på hvilken af de to pasningsmuligheder som er bedst.

Selv helt små børn udviser personlighed og temperament. Du vil derfor ret hurtigt opdage om dit barn er nysgerrigt og udforskende, eller forsigtigt og mere tilbagetrukket. Førstnævnte personlighed egner sig umiddelbart godt til en vuggestue, imens sidstnævnte vil have gavn af en dagpleje, hvor der er mere stille og roligt.

Hvis der altid er fart på dit barn, som opsøger opmærksomhed fra andre, vil det umiddelbart gavne barnet at være omgivet af mange andre børn som kan stimulere og udfordre det. Modsat vil det lidt mere indelukkede og eftertænksomme barn risikere at blive overvældet og overstimuleret af for mange andre børn og indtryk.

Det bedste du kan gøre for at vælge rigtigt, er derfor at tage udgangspunkt i dit barns personlighed. Med afsæt heri, vil det være lettere at udpege enten dagplejen eller vuggestuen som det rigtige valg.

Tag ud og besøg institutioner og dagplejer i området

Det kan være en kæmpe hjælp i beslutningsprocessen, hvis du selv har været ude og opleve både vuggestuer og dagplejer og set dem med egne øjne.

Det er let at have forestillinger om de to pasningsmuligheder baseret på fordomme, andres udsagn og egne forestillinger. Ofte vil du opleve, at dine forestillinger ikke nødvendigvis har rod i virkeligheden og at stederne er væsentligt anderledes end du gik og troede.

Derfor; ring ud og aftale et møde med dagplejere og vuggestuer, så du kan blive vist rundt og har mulighed for at tale med personalet eller dagplejeren. Husk at det ikke nødvendigvis er lige præcis dét sted dit barn kommer til at få plads, så fokuser mere på de overordnede rammer og måden tingene bliver gjort på, end på kemien med personen du kommer i kontakt med.

Først senere, når du har besluttet dig for enten vuggestuen eller dagplejen, skal du til at tage stilling til hvilken af de specifikke pladser, som er bedst for dit barn.

Spørg andre til råds, men lyt til din egen mavefornemmelse

Det er ingen dårlig idé at spørge sit netværk til råds og få deres erfaringer og inputs. De fleste forældre vil have en holdning til dagpleje eller vuggestue og kan med garanti redegøre for, hvorfor de har valgt det ene fremfor det andet.

Der er god grund til at opsøge og lytte til andres erfaringer og holdninger – det kan man altid lære noget af. Husk dog at det i sidste ende er din beslutning. Tag imod alle de råd du kan få, men baser din beslutning på din egen mavefornemmelse.

Du ved bedst hvordan dit barn er og hvad der vil passe bedst til dit barns personlighed og jeres livsstil som familie.