Hvad er vuggedød?

Hvad er vuggedød?

Vuggedød er når en lille baby, som ellers er sund og rask, dør pludseligt uden nogen umiddelbar årsag. De fleste tilfælde af vuggedød finder sted i tidsrummet fra midnat til kl. 9 om morgenen - altså det tidsrum hvor baby typisk ligger i sin vugge - derfor det lidt besynderlige navn. 

Vuggedød er enhver forældres værste mareridt. Selvom det er svært at tænke på og tale om, er der dog god grund til at gøre det alligevel. Risikoen for vuggedød kan nemlig nedsættes, hvis man ved hvilke faktorer, som kan spille ind.

Hvor længe er der risiko for vuggedød?

Hvis barnet dør pludseligt og uforklarligt, inden det er 1 år gammelt, kalder man det for vuggedød. Når barnet er over 1 år, taler man ikke længere om vuggedød.

Risikoen for vuggedød er størst når barnet er 2-4 måneder. 90 % af alle tilfælde af vuggedød sker inden barnet er 6 måneder. Det er oftere drenge end piger, som bliver ramt af vuggedød.

Hvordan undgår man vuggedød?

Der er desværre ingen garantier her i livet, men ligesom med så meget andet, kan du skubbe oddsene i dit favør ved selv at gøre en aktiv indsats.

For at mindske risikoen for vuggedød anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende:

  1. Spædbørn skal sove på ryggen
  2. Mor skal undgå at ryge under graviditeten, ligesom barnet ikke skal udsættes for passiv rygning
  3. Forældre skal sørge for, at barnet ikke får det for varmt, når det sover

Man kender fortsat ikke til den præcise årsag til vuggedød, men efter at have indført ovenstående anbefalinger i 1991, er antallet af tilfælde af vuggedød faldet markant.

Kilde: Sundhedsstyrelsen – Forebyg vuggedød

1. Lad barnet sove på ryggen

Inden barnet selv kan vende og dreje sig efter behov, bør barnet aldrig sove på maven eller på siden, da dette forøger risikoen for vuggedød markant.

Hvis du selv er vågen, må baby godt tage en blunder på maven på dit bryst, så længe du er opmærksom på barnet. Nogle babyer kan desuden have medfødte sygdomme, som gør, at de skal sove på maven – det vil din læge have fortalt dig om, hvis det er aktuelt.

LÆS OGSÅ: Hvornår har en baby feber?

Ulempen ved at sove på ryggen er dog, at barnet risikerer at få et fladt baghoved eller skævt kranie. Sammenlignet med alternativet er dette dog at foretrække. Du kan læse mere om fladt baghoved og skævt kranie her.

2. Nul tobaksrøg

Allerede når barnet ligger i livmoderen, er tobaksrøg med til at øge risikoen for vuggedød. Ligeledes bør baby ikke udsættes for passiv rygning, når han/hun er blevet født.

Hvis du insisterer på en cigaret i ny og næ, bør det foregå udenfor og væk fra barnet, så det ikke bliver udsat for tobaksrøgen.

3. Baby må ikke få det for varmt

Hvis det sovende barn har det for varmt under søvnen, øges risikoen for vuggedød. Vær derfor meget opmærksom på barnets temperatur under søvnen.

Du kan lettest mærke barnets kropstemperatur ved at mærke på babys bryst eller i nakken.

Der bør være omkring 18-20 grader det sted, hvor baby sover. Pas på med at åbne vinduer, da baby risikerer at ligge i træk.

Babyer skal som udgangspunkt ikke være iklædt mere tøj end højest nødvendigt, hvilket grundet risikoen for vuggedød, er særligt vigtigt i forbindelse med søvnen.

LÆS OGSÅ: Hvor meget tøj skal baby have på?

Hvor stor er risikoen for vuggedød?

Efter ovenstående anbefalinger for første gang blev kommunikeret til nybagte forældre, er risikoen for vuggedød faldet markant. Hvor der førhen var op til 100 tilfælde i Danmark om året, er det antal nu under 10.

Risikoen for vuggedød er derfor ikke stor, og særligt hvis du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, har du som udgangspunkt intet at være nervøs for.

Kildeliste