Hvornår begynder baby at kravle?

Hvornår begynder baby at kravle?

Hvornår et det egentlig normalt, at en baby begynder at kravle? Dette spørgsmål og en masse andre relateret hertil finder du svar på i dette indlæg. 

Det er stor forskel på, hvornår børn begynder at kravle, men gennemsnitligt set begynder et barn at kravle, når det er omkring otte måneder gammelt. Det er dog på ingen måde uhørt, at babyer på under otte måneder har lært at kravle, lige såvel som det heller ikke er unormalt for en baby at lære at kravle et stykke tid efter at have rundet de otte måneder.

At kravle er vigtigt

Man bør ikke undervurdere vigtigheden af at lære at kravle.

At kravle bidrager nemlig meget til barnets motoriske udvikling og vil kunne få indflydelse på barnets fysiske kunnen senere i livet.

LÆS OGSÅ: Hvornår kan baby sidde?

Når et barn kravler, styrkes barnets armmuskler, samtidig med at barnet øver sig i at holde sit hoved oppe og bevæge det i alle retninger. I den forbindelse foregår der en række rytmiske bevægelser i ryggen, som er yderst nyttefulde i forbindelse med at lære at gå. Når et barn kravler, arbejder begge hjernehalvdele sammen, da dette er en forudsætning for at lave de krydsbevægelser, der laves, når man kravler, og netop øvelse af dette samarbejde er styrkende for motorikken.

Kan man lære sit barn at kravle?

Mange børn drives af en nysgerrighed efter at bevæge sig rundt, der fører til, at de mere eller mindre på egen hånd lærer at kravle. Ønsker du at skubbe kravle-udviklingen på vej, er det dog bestemt muligt.

Du kan nemlig stimulere og animere dit barn til at kravle ved at lægge det på maven og støtte barnets fødder med din hånd.

Ligeledes vil du kunne øge dit barns mulighed for at lære at kravle ved at hjælpe det med at indtage en kravlestilling og selv demonstrere, hvordan over for barnet, hvordan man kravler.

Mit barn har meget svært ved at lære at kravle – hvad gør jeg?

Som beskrevet tidligere i dette indlæg er der en masse positive følgevirkninger ved at kravle, hvorfor vi godt forstår, hvis du inderligt ønsker, at dit barn lære dette uden problemer. Ligeledes forstår vi udmærket godt, hvis du bliver en anelse bekymret, sæt det viser sig, at dit barn har meget vanskeligt ved at lære at kravle.

Heldigvis er langt de fleste motorikeksperter og børnefysiopterapeuter enige om, at det er en skrøne, at et barn SKAL lære at kravle. Et barn, der ikke lærer at kravle, vil nemlig sagtens kunne indhente den forsømte motoriske og hjernemæssige udvikling på andre måder.

At kravle handler om modenhed

At kravle handler i høj grad om hjernens modenhed. Hvis et barn ikke vil kravle, tyder det på, at barnets hjerne er lidt umoden på lige netop de punkter, der vedrører at kravle.

Hjernen er dog kompleks og mangefacetteret, hvilket betyder, at et barns hjerne sagtens kan være moden og yderst veludviklet på stort set alle andre punkter end de, der vedrører at kravle.

LÆS OGSÅ: Hvor længe må baby sidde i autostol?

Skal man kravle, kræver det som sagt, at de to hjernehalvdele arbejder sammen. At kravle er væsentligt mere komplekst end at krybe eller humpe sig sammen, da det kræver krydsbevægelse, hvilket nogen babyer har lidt svært ved at tillære sig.

Hvis dette gælder for dit barn, er der ingen grund til at male fanden på væggen. Når dit barn lærer at gå, vil det nemlig få trænet den krydsbevægelse, som ellers trænes ved at kravle.

Når dette er sagt, betyder det dog ikke, at du bare skal se helt ubekymret til, hvis dit barn ikke evner at lære at kravle. Det handler lidt om det samlede billede.

Hvis dit barn også på en masse andre områder halter udviklingsmæssigt, bør du blive lidt bekymret og reagere. Vi foreslår, at du rådfører dig med fagpersoner om de mulige årsager til den tøvende og mangelfulde udvikling og lægger en plan for, hvordan du bedst muligt hjælper dit barn med at lære alt det, som du anser for værende nødvendigt og vigtigt.

Kildeliste

  • Alt.dk
  • Netsundhedsplejerske.dk
  • Babyinstituttet.dk