Vi har netop afsluttet en stor spørgeskemaundersøgelse, hvis formål var og er at afdække, hvilke godnatsange der er de mest populære hos danskerne. I denne artikel gennemgår vi undersøgelsens spændende resultater.

1.227 danskere var så søde at deltage i vores netop afsluttede spørgeskema, der kredser om temaet godnatsange. Først og fremmest forsøger vi via spørgeskemaet at afdække, hvilken godnatsang flest danskere holder af, men derudover forsøger vi også at opnå indsigt i, hvilke kriterier der er centrale i forhold til valget af yndlingsgodnatsang.

Inden vi dykker ned i spørgeskemaets interessante data om ovenstående, vil vi kort redegøre for undersøgelsens sample. 

Undersøgelsens sample

Alle 1.227 respondenter er fundet via forskellige Facebook-grupper, hvor vi fik tilladelse til at dele vores spørgeskema samt en opfordring til at udfylde dette. 

Aldersfordelingen

Vores yngste respondent var 16 år, mens den ældste var 87 år. Gennemsnitsalderen for respondenterne var 33,3 år. 

Kønsfordelingen

I vores sample var der en klar overvægt af kvinder. 89,1 % af alle vores respondenter var nemlig af hunkøn, 10,3 % var af hankøn, mens de sidste 0,5 % definerede sig som non-binære. 

Den skæve kønsfordeling er klart et forhold, som bør medtænkes, når undersøgelsens data vurderes og analyseres. Det kan nemlig ikke udelukkes, at vores resultater havde været anderledes, hvis kønsfordelingen havde været 50/50. Om ikke andet så mener vi som minimum, at vores undersøgelse giver et rigtig godt indblik i, hvilke godnatsange danske mødre holder af.

Undersøgelsens resultater 

Så fik vi styr på samplet, og derfor er vi nu klar til at kigge nærmere på undersøgelsens spændende mest centrale data.

Så mange synger godnatsange for deres børn

Dette allerførste, vi spurgte vores respondenter om, var, hvorvidt de havde børn. Vi var nemlig kun interesserede i respondenter, der kunne kalde sig forældre, da det som regel er forældre, der synger godnatsange for deres børn. 

1.146 af vores 1.227 respondenter havde børn, og af disse 1.146 havde 997 (87 %) erfaring med at synge godnatsange for deres barn/børn. 

Med afsæt i ovenstående mener vi godt, at det kan konkluderes, at det – at synge godnatsang(e) for sit barn som en del af et putteritual – er ganske normalt i Danmark.  

De mest populære godnatsange

Hovedformålet med vores undersøgelse var at få belyst, hvilke godnatsange danskerne holdt mest af at synge for deres børn, og med henblik på at opnå indsigt i dette forhold stillede vi i løbet af vores spørgeskemaundersøgelse følgende spørgsmål til de af vores respondenter, der allerede havde fortalt os, at de sommetider sang/synger godnatsang(e) for deres barn/børn:

 • Hvilken godnatsang holdt/holder du mest af at synge for dit barn/dine børn?

Værd at bemærke i forhold til dataindsamlingen af dette datapunkt er det, at det teknisk var muligt for vores respondenter at nævne mere end blot en sang, hvilket nogle har gjort, selvom formuleringen af spørgsmålet efterspurgte én yndlingssang.

Herunder følger en top 10 over de – ifølge vores undersøgelse – mest populære godnatsange. Hver godnatsang efterfølges af en procentsats, som angiver, hvor stor en del af vores respondenter der havde valgt netop denne sang som deres favorit. 

Mest populære godnatsange GRAF
 1. Elefantens Vuggevise/Sov sødt lille Jumbo (19,8 %)
 2. Solen er så rød mor (15,7 %)
 3. Blops Godnatsang (8,6 %)
 4. Under stjernerne (7,2 %)
 5. Jeg ved en lærkerede (6,3 %)
 6. Du er min øjesten (3,7 %)
 7. Puff (3,5 %)
 8. Pjerrot sagde til månen (2,5 %)
 9. Se min kjole (2,3 %)
 10.  Mariehønen Evigglad  (2,1 %)

Elefantens Vuggevise løber dermed med titlen som den mest populære godnatsang blandt danskerne. Lige uden for top 10 finder vi blandt andet følgende sange: 

 • Lille Peter edderkop
 • Mester Jacob
 • Se den lille kattekilling
 • Den lille Ole med paraplyen.

Ydermere er det værd at bemærke, at et par af vores respondenter fortalte, at de sang deres egne sange for deres barn/børn.

Overordnet set må man sige, at de mest populære sange langt henad vejen er sange, der er ret så udbredte og traditionelle.

Ikke alle vores respondenter gik dog den traditionelle vej, når det kom til valg af yndlingsgodnatsang. Blandt de mest spektakulære valg fandt vi nemlig følgende: 

 • Når jeg ser er rødt flag smælde 
 • I en lille båd, der gynger
 • Can’t take my eyes of you.

Bevæggrunde for valg af yndlingsgodnatsang

Vi ønskede ikke blot at opnå indsigt i, hvilke godnatsange der hittede i de danske børneværelser. Vi ønskede også at blive klogere på, hvilke kriterier der er til en god godnatsang. 

Derfor afsluttede vi vores spørgeskema med følgende spørgsmål:

 • Hvorfor er netop den godnatsang din favorit? (sæt gerne flere krydser)

Med udgangspunkt i en brainstorm på redaktionen, som tog afsæt i vores egne bevæggrunde for valg af vores yndlingsgodnatssange, kreerede vi følgende prædefinerede svarmuligheder:

 • Den gør/gjorde mit barn rolig
 • Jeg kan godt lide melodien
 • Teksten er smuk
 • Den har et godt budskab
 • Min mor/far sang den også for mig
 • Det er en af de eneste, som jeg kan melodien og teksten på
 • Mit barn elsker/elskede den.

Af disse prædefinerede bevæggrunde valgte flest respondenter at sætte kryds ud for: 

 • Den gør/gjorde mit barn rolig (59,8 %) og
 • Mit barn elsker/elskede den (53,9 %)

Den første bevæggrund giver rigtig god mening, da en godnatsang jo synges før en forhåbentlig god nats søvn. I den forbindelse giver det mening som forælder at forsøge at skabe rolige og trygge rammer, der optimerer chancerne for, at ens barn falder hurtigt til ro.

At “Mit barn elsker/elskede den” er den næstmest populære bevæggrund for valg af yndlingsgodnatsang indikerer, at det – at synge godnatsange – er for barnets skyld og noget der sker på barnets præmisser. 

Herunder følger en samlet rangeret oversigt over de prædefinerede svarmuligheder til spørgsmålet, der havde til formål at belyse bevæggrundene for respondenternes valg af yndlingsgodnatsang. 

 1. Den gør/gjorde mit barn rolig (59,8 %)
 2. Mit barn elsker/elskede den (53,9 %)
 3. Jeg kan godt lide melodien (44 %)
 4. Teksten er smuk (38,4 %)
 5. Min mor/far sang den også for mig (26,2 %)
 6. Den har et godt budskab (15,6 %)
 7. Det er en af de eneste, som jeg kan melodien og teksten på (12,3 %).

Selvom vi gjorde os umage, da vi udarbejdede de prædefinerede svarmuligheder til spørgsmålet om bevæggrunde for valg af yndlingsgodnatsang, vidste vi godt, at der var en risiko for, at vi ikke fik alle vigtige bevæggrunde med. 

Derfor gav vi samtlige respondenter mulighed for selv at tilføje bevæggrunde, sæt de havde en eller flere, som vi ikke allerede havde afdækket med vores præderfinerede svarmuligheder.

De bevæggrunde, som respondenterne hyppigste tilføjede, var følgende:

 • At en bedsteforælder havde sunget den samme sang for respondenten 
 • At respondentens barn havde et navn relateret til yndlingsgodnatsangen.

Afrunding

Elefantens Vuggevise er – som bemærket – den godnatsang, som flest holder af. I hvert fald ifølge vores data. 

Generelt set holder de fleste af at synge udbredte og traditionelle godnatsange for deres barn/børn. Der findes dog også nogle kreative sjæle, der synger deres egne sange. 

Ifølge vores respondenter er det særligt vigtigt, at en godnatsang gør barnet, der hører den, rolig, og at barnet, der hører den, godt kan lide den.

Scroll til toppen