Børnetestamante – hvad er det, og hvorfor bør jeg få det lavet?

Børnetestamante - hvad er det, og hvorfor bør jeg få det lavet?

Hvad er et børnetestamente, og hvorfor er det en god idé som forælder at få lavet et sådant? Disse spørgsmål samt en række relaterede hertil vil du kunne finde svar på i denne guide.

At få lavet et børnetestamente kræver, at man overvejer en række dystre og alvorstunge scenarier. Noget, som mange finder meget udfordrende, hvilket sommetider fører til, at et børnetestamente ikke bliver til noget, selvom forældrene egentlig ønsker dette. Det er en skam, for et børnetestamente er meget, meget vigtigt.

Hvorfor det er det, og hvad et børnetestamente præcist er, nuancerer vi i de kommende afsnit.

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er en erklæring fra en eller begge forældre omkring, hvem der skal tage sig af barnet/børnene, hvis der skulle ske det tragiske, at forældrene bortkommer.

Et børnetestamente er dermed ens garanti for, at ens ønske om, hvem der tildeles forældremyndigheden over ens barn/børn, sæt man skulle gå bort, forløses.
Få lavet et børnetestamente her

Hvem kan lave et børnetestamente?

For at lave et børnetestamente skal man naturligvis have et eller flere børn. Ligeledes er et krav, at ens barn/børn er under 18 år.

Vi plejer at lave en tredeling af forældre, som et børnetestamente kunne være relevant for. Denne tredeling præsenteres herunder:

  1. Et børnetestamente kan være relevant for dig, hvis du har forældremyndigheden alene og ønsker indflydelse på, hvem forældremyndigheden skal tilfælde, hvis du skulle gå bort.
  2. Ligeledes kan et børnetestamente være relevant for dig, hvis du har forældremyndigheden alene og ønsker, at forældremyndigheden ikke tildeles den anden biologiske forælder, hvis du skulle gå bort.
  3. Sidst, men ikke mindst er et børnetestamente oplagt at få lavet, hvis du og barnets/børnenes anden forælder er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, sæt du og barnets/børnenes anden forælder går bort.

Hvad sker der med børnene uden et børnetestamente?

Langt de fleste mennesker tror, at forældremyndigheden tilfalder et barns gudforældre, sæt barnets rigtige forældre skulle dø, før barnet fylder 18.

Dette er dog en kollektiv misforståelse, da der hverken er juridiske eller økonomiske forpligtelser forbundet med at være gudforælder/gudforældre.

Dør et barns forældre, før barnet fylder 18, er det Familieretshuset, som afgør, hvem der skal have forældremyndigheden. I den forbindelse vil Familieretshuset iværksætte en mindre undersøgelse, hvor de taler med folk, der tilhører barnets familie, og folk, der tilhører de afdøde forældres gruppe af venner. Samtalerne foretages med henblik på at opnå indsigt i, hvem der kan og ønsker at tage vare på de(t) efterladte barn/børn.

Det er de færreste forældre, der ønsker at lægge en så stor beslutning i hænderne på en uafhængig instans, og derfor får flere og flere udarbejdet et børnetestamente.

Faktisk gætter vi på, at endnu flere vil få lavet et sådant, hvis de var bekendte med, at gudforældrene ikke automatisk tildeles forældremyndigheden i tilfælde af forældrenes alt for tidlige bortgang.

Får man lavet et børnetestamente, er man sikret indflydelse på Familieretshusets afgørelse. Og indflydelsen er så tungtvejende, at Familieretshuset kun vil gå imod ens ønsker, hvis de vurderer, at børnenes hensyn sættes over styr ved at gøre dette.

Skal et børnetestamente være tungtvejende, er det dog vigtigt, at det er udarbejdet efter de påkrævede forskrifter. Vil man være sikker på dette, bør man alliere sig med fagfolk, der hver dag udformer sådanne testamenter, og som derfor har helt styr på, hvilke juridiske krav der skal imødekommes.

Hvordan får man lavet et børnetestemante?

Det er ikke usandsynligt, at du via ovenstående tekst er blevet bevidst om, at du skal have lavet et børnetestamente, så du vil kunne opnå indflydelse på, hvad der sker med dit/dine barn/børn, sæt du skulle gå bort alt for tidligt.

Hvis dette er tilfældet, bør du alliere dig med en eller flere dygtige fagpersoner for på den måde at sikre dig at få udformet et børnetestamente, der er juridisk gyldigt og bindende.

I den forbindelse vil vi gerne anbefale, at du hiver fat i Dokument24. Hos dem er både pris, kvalitet og service nemlig i orden. De har udviklet et ekstremt effektivt setup, der muliggør, at de kan levere børnetestamenter til væsentligt skarpere priser end de fleste af deres konkurenter, vel og mærke uden at det påvirker kvaliteten negativt.

Besøg Dokument24 her

Setuppet vedrører, at du svarer på 7-10 spørgsmål. Herefter får du straks tilsendt børnetestamentet, som du så efterfølgende skal underskrive. Hos Dokument24 er det derfor ikke blot billigt, men også enormt hurtigt at få kreeret et børnetestamente.

Deres model begejstrer ikke blot os her hos Babyhelp.dk, men også en masse forbrugere, hvilket kommer til udtryk via deres fornemme Trustpilot-score.

Kan man fortryde sit børnetestamente?

Hvis du får lavet et børnetestamente og på et tidspunkt ombestemmer dig angående, hvem du ønsker forældremyndigheden skal tilfalde, sæt du bortkommer, kan du let enten ændre testamentet eller annullere dette.

Hvis du ændrer eller annullerer dit børnetestamente, så sørg for at få eksisterende kopier tilbagekaldt. Byretten vil kunne være behjælpelig i denne situation for 300 kroner.

Derfor bør du få lavet et børnetestamente

Det var en hulens masse information, var?

Med henblik på at overskueliggøre al denne kommer der herunder et opsummerende afsnit med de argumenter, vi mener, der findes for at få lavet et børnetestamente.

  • Bliv sikker på, at dine børn ender hos dem, du ønsker, i tilfælde af din død
  • Det er billigt og nemt
  • At vælge gudforældre er ikke nok
  • Du vil altid kunne annullere eller ændre i dit børnetestamente
  • Det er vigtigt at tage stilling til alvorlige emner, selvom det kan være svært